Franc Verfel

Display:
Nije kriv ubica, kriv je ubijeni